ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 20:58:20  
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาชมและมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 18.00 น. ที่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ตลอดจนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน ทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาชมแหล่งผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม , การสาธิตการทำหัตถกรรม วาดพัด วาดร่ม การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประกวดหนูน้อยร่มบ่อสร้าง และแม่หญิงขี่รถถีบกำจ้อง การออกบูธขายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นตลอดเส้นทางการจัดงานยังได้ ประดับประดาตกแต่งด้วยหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สร้างความตื่นตาตื่นใจ แก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ บ้านบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงในการทำร่ม ทำพัด แกะสลักไม้ และหัตถกรรมที่มีศิลปะ และทรงคุณค่าอีกมากมายในการทำร่ม ทำพัด หัตถกรรมต่างๆเหล่านี้ เกิดจากฝีมือของชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตตำบลต้นเปาและพื้นที่ข้างเคียงได้และนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากที่ระลึก ซึ่งในปีๆ หนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่บ้านบ่อสร้าง มีเงินหมุนเวียนที่เกิดจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดเป็นรายได้เข้าสู่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยังยืนและพอเพียงมาโดยตลอด โดยการจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2562 ณ บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง / คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 321

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738