ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มกราคม 2562 / 16:49:13  
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น
อำเภอเวียงแก่น ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม14 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่

วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ร้านนิทรรศการของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2562 ณ บริเวณฝูงบิน 416 เชียงราย มีการแถลงข่าวงานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น ปี 2562 มีนายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น นายเกษม นันชัย นายกเทศบาลตำบลม่วงยาย นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และนายยงยุทธ ไชยลังการ นายกเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานจัดวิ่งฟันรันระยะทาง 6 กิโลเมตรเปิดให้ลงทะเบียนฟรี ที่สวนสาธารณะแก่งผาได จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว 4 อปท.ตำบลม่วงยาย ตำบลหล่ายงาว ตำบลท่าข้ามและตำบลปอในงาน รัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผ่าไดเวียงแก่น กิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขงพร้อมมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเนื่องในวันแห่งความรัก จัดอบรมสัมมนาสร้างโอกาสสร้างรายได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น และจัดงานขันโตกม่วนใจ๋วัฒนธรรมริมฝั่งโขง@ผาไดเวียงแก่น ด้วยอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น อาหารอร่อยพบการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลาว ขมุ คนเมือง ม้ง และชนเผ่าเมี่ยน ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น มี 10 ชนเผ่าพร้อมการจัดจำหน่ายสินค้าของดีจากชุมชน สำหรับอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงพร้อมให้บริการ จุดชมวิวห้วยเอียน จุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนบ้านแจมป๋อง อ่างเก็บน้ำวอง โครงการหลวงห้วยแล้ง สวนองุ่น สวนส้มโอ แหล่งท่องเที่ยว 2 ดอย 3 ภู ได้แก่ ดอยผาหม่น ดอยผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแก่งผาได บริเวณจุดสิ้นสุดเขตแดนของประเทศไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญคือเป็นจุดสิ้นสุดเขตแดนโดยมีแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งแม่น้ำโขงไหลเข้าประเทศ สปป.ลาว ยังมีลักษณะภูมิทัศน์ที่สวยงามมีเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขง เป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้...

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738