ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มกราคม 2562 / 12:23:28  
จังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ เตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก อย่างสมเกียรติ
จังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ เตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก อย่างสมเกียรติ
จังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ เตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อย่างสมเกียรติ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย 17 มีนาคม นี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ เตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ซึ่งมรณภาพ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดงานพระราชทานเพลิงศพฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ เมรุชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อย่างสมเกียรติ โดยคณะสงฆ์ได้จัดพิมพ์หนังสือประชุมสังคีติยวงค์และหนังสือที่ระลึก จัดทำปราสาทสะเปาคำ และปราสาทนกหัสดีลิงค์ ซึ่งตามความเชื่อที่ว่า นกหัสดีลิงค์ สามารถนำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้
สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พิธีเตรียมแต่งดางาน วันที่ 13 มีนาคม พิธีอาราธนาและเชิญหีบสรีระสังขารพระเทพสิทธินายก ขึ้นประดิษฐานบนสำเภาคำ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 14 มีนาคม พิธียอคุณและอัญเชิญสรีระสังขารเคลื่อนไปยังเมรุชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย และวันที่ 17 มีนาคม เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสงฆ์ 300 รูป สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายไทยธรรม ซึ่งคณะสงฆ์ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้งานยิ่งใหญ่ สมเกียรติ รวมทั้งการจัดระเบียบการจราจร การรับ-ส่ง และวันที่ 18 มีนาคม เวลา 07.00 น. พิธีสามหาบ (เก็บอัฐิ) คาดว่าตลอดการจัดงาน จะมีพระเถรานุเถระ จากหลายอำเภอและหลายจังหวัด รวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชน ผู้เลื่อมใสศรัทธา ในพระเทพสิทธินายก มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย หรือฝ่ายพระกรรมฐานจะเรียกขานท่านว่า “พระครูบาชื่น” ได้อุทิศชีวิตออกบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 12 ปี เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้บวชเป็นภิกษุตั้งใจบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ถวายตนเป็นพุทธบูชา เป็นพระสมณะที่ดี จึงเป็นพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรส เป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนโดยแท้ ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์แก่วัดและพระพุทธศาสนา แก่สังคม มีผลงานอย่างไพศาล มีชื่อเสียงความดีงาม และมีศีลาจารวัตรที่งดงาม จึงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเลื่อมใสของคณะศรัทธาสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลาย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 633

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738