ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:34:23  
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร ส.ส. เขตทั้ง 7 เขต ในจังหวัดเชียงราย มีผู้สมัครและกองเชียร์เป็นจำนวนมาก
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร ส.ส. เขตทั้ง 7 เขต ในจังหวัดเชียงราย มีผู้สมัครและกองเชียร์เป็นจำนวนมาก
วันแรกของการรับสมัคร ส.ส. ของจังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคัก จากผู้สมัครพรรคการเมืองพร้อมกับกองเชียร์เป็นจำนวนมาก

วันนี้ (4 ก.พ 62) เป็นวันแรกของการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ซึ่งมีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1-7 ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครในครั้งนี้ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเปิดรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันแรกได้มีผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคต่างๆมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. เป็นจำนวนมาก และได้ทำการจับสลาก ครั้งที่ 1 เพื่อเรียงลำดับการจับสลากของผู้สมัคร และครั้งที่ 2 เพื่อให้ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งของแต่ละเขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน จากนั้นจะได้รับรองประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
สำหรับการยื่นใบสมัครของผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 7 เขต ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นวันแรก ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครจำนวน 13 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลสันทราย ท่าสาย ดอยลาน ห้วยสัก และป่าอ้อดอนชัย) เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครจำนวน 14 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครจำนวน 14 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอพาน อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลสันทราย ท่าสาย ดอยลาน ห้วยสัก ป่าอ้อดอนชัย) เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครจำนวน 10 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัครจำนวน 18 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเชียงแสน(เฉพาะตำบลแม่เงิน) เขตเลือกตั้งที่ 6 มีผู้สมัครจำนวน 14 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน(ยกเว้นตำบลแม่เงิน) และอำเภอดอยหลวง และเขตเลือกตั้งที่ 7 มีผู้สมัครจำนวน 14 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1-7 ในจังหวัดเชียงราย ในวันแรกมีผู้สมัครรวม 97 คน และจะทำการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เวลา 08.30-16.30 น.

ข่าวโดย : รังศิญา วังซ้าย นศ.ฝึกประสบการณ์ สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 264

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738