ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:42:03  
กกต.เชียงรายเตรียมจัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง
กกต.เชียงรายเตรียมจัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทำผิดกฎหมาย

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หรือ ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป โดยจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง ยังเป็นการสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง มุ่งหวังให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันเป็นการเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ สำหรับการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในครั้งนี้ โดยมีพระรัตนมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้แสดงหลักธรรมเพื่อการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมจัดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และกกต.เชียงราย จัดวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738