ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:56:35  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว มอบแก่ราษฎรที่ประสบสภาวะอากาศหนาว เขตพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันนี้(9 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่หลุย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 250 ผืน แก่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว แก่ตัวแทนนักเรียน 40 คน และราษฎร 210 คน ในพื้นที่ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็น ให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
โดยนายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ในฐานะตัวแทนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน รวมถึงราษฎรในพื้นที่ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและปราบปลื้มปิติยินดียิ่งนัก ที่ได้รับผ้าห่มพระราชทาน ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน นับวันทวีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ทำลายชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนจำนวนมาก โดยในช่วงฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น ราษฎรจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ต่อความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ขาดแคลน
จากนั้นเวลา 16.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เดินทางไปมอบผ้าห่มพระราชทาน แก่นักเรียนและประชาชน ที่หอประชุมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกจำนวน 520 ชุด

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738