ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:45:12  
จังหวัดเชียงราย ประกาศปิดกั้น ถ้ำหลวง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าหรือดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ประกาศปิดกั้น ถ้ำหลวง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าหรือดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ประกาศปิดกั้นพื้นที่ถ้ำหลวง เป็นทางการ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆในพื้นที่ทุกรูปแบบ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ปิดกั้นถ้ำหลวง (เฉพาะถ้ำหลวง) โดยประกาศ ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ถ้ำหลวง วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก หลังเหตุการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 คน ด้วยความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น 17 วัน โดยเป็นประกาศปิดกั้นพื้นที่ถ้ำหลวงอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้มีการใช้อำนาจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่ ได้ทำการปิดกั้นปากถ้ำด้วยรั้วโลหะ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ได้มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เดินทางไปดูปากถ้ำอยู่บ่อยครั้ง ทำให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ตามประกาศ มีเนื้อหาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือดูแลความปลอดภัยของเจ้าพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหา ติดตามและเก็บกู้ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27,28,29,51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดพื้นที่ถ้ำหลวง (เฉพาะถ้ำหลวง) ให้เป็นเขตพื้นที่ปิดกั้นโดยห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใด ในพื้นที่ทุกรูปแบบและงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการจังหวัดตามความเป็นจำเป็นและเหตุอันสมควร โดยกำหนดโทษสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆ หรือกระทำใดๆ ในการกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2.000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 536

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738