ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 10:04:00  
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกันทำฝายแนวกันไฟ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกันทำฝายแนวกันไฟ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ร่วมกันทำแนวกันไฟ ที่วัดอนาลโย อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน

คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ร่วมกัน จัดกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 จำนวน 100 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟ ที่วัดอนาลโย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยา ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่าและลดปัญหาหมอกควัน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738