ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 10:21:00  
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 65 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น นายกองเอกสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 65 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ที่เสียชีวิต โดยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านสารนายกองใหญ่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. จำนวน 4 นาย และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก จำนวนกว่า 60 ทุน โดยนางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยส่วนราชการและคณะ จากนั้น สมาชิก อส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหน้าที่ของกำลังพล อส. และขอให้ อส. ทุกนาย ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ รวดเร็ว ทันเวลา มีระเบียบวินัย ประหยัดและอดออม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานเมื่อภารกิจแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสมาชิก อส. กว่า 500 อัตรา มีภารกิจหลักด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานหลัก ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เพื่อให้มีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 229

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738