ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:20:45  
อำเภอดอกคำใต้ เชิญเที่ยวงาน "เทศกาลดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562
อำเภอดอกคำใต้ เชิญเที่ยวงาน "เทศกาลดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562
อำเภอดอกคำใต้ เชิญเที่ยวงาน "เทศกาลดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวดอกคำใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เปิดเผยว่า อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อปท. ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้ กำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกคำใต้งาม” ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวดอกคำใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมบทบาทสตรีศรีล้านนา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าพื้นบ้านล้านนาหรือ OTOP รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาวดอกคำใต้ การประกวดนางสาวดอกคำใต้ , การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ , การประกวดผลผลิตทางการเกษตร , การประกวดโคสวยงาม , การประกวดรำวงย้อนยุค , การประกวดศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน , การแสดงฟ้อน ตำนานฮ่องจ้าง โดยกลุ่มสตรีอำเภอดอกคำใต้ , การเดินแบบการกุศล “มนต์รักษ์ดอกคำใต้” และกิจกรรมการมอบโล่ คนดีศรีดอกคำใต้ และโล่สตรีงาม พร้อม ชมการแสดงของศิลปินชื่อดังชาวล้านนา
อำเภอดอกคำใต้ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงาน “เทศกาลดอกคำใต้งาม” ครั้งที่ 34 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ โทร.054-491913

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738