ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:26:39  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 4th Intermational Conference on One Medicine One Science (iCOMOS)

วันนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ Srirama Rao , Chair of the International Conference on One Medicine One Science, United States เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 (International Conference on One Medicine One Science) ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , Trevor Ames, Dean, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, United States และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 600 คน จาก15 ประเทศทั่วโลก
การประชุม iCOMOS (International Conference on One Medicine One Science) เกิดจากแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และนำไปสู่ปฏิบัติการ One Medicine One Science เป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและภาวะคุกคามต่างๆ รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ได้มาจากสัตว์ เพื่อให้มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความท้าทายอันเนื่องมาจากลักษณะของปัญหาที่มีการเกี่ยวข้องกับ หลายแขนงวิชา ดังนั้นการสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง strategic partner จึงมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสุขภาพของ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on One Medicine One Sciences (iCOMOS) ครั้งแรกขึ้นที่ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้มีการจัดต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2561 ตามลำดับ
ทั้งนี้ การประชุม iCOMOS 2019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ได้จัดการประชุมภายใต้แนวคิด “One World, One Medicine, One Science: the Way Forward for Better Health” โดยในพิธิเปิด หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Sufficiency Economy toward One Health; Human-Animal-Environment” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทยและนานาประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://icoms2019.cmu.ac.th

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง / กมลวรรณ อินจันต๊ะ / สุรีย์พร บุญม
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738