ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:58:21  
จังหวัดแพร่.......สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังเกิดค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ผู้ประกอบการเผาถ่านขาย ยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ
จังหวัดแพร่.......สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังเกิดค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ผู้ประกอบการเผาถ่านขาย ยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดแพร่ยังเกิดค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ผู้ประกอบการเผาถ่านขาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามเผาของจังหวัด และยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่

จากสภาพอากาศที่ไม่สดใสในระยะนี้ของจังหวัดแพร่ เนื่องจากมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศมากเกินไป และเกินกว่ามาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเครื่องตรวจวัดที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่พบว่ามีปริมาณ PM 2.5 เกิดกว่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศเป็นสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน PM 10 ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดค่าฝุ่นละอองที่สูงนั้น หลักก็มาจากการเผาเศษวัชพืชเพื่อทำการเกษตรของเกษตรที่ชิงเผาก่อนในช่วงห้ามเผา และยังมีไฟป่าที่คาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาใบไม้แห้งในป่า นอกจากนั้น อีกอาชีพหนึ่งที่มีส่วนทำให้ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นคือการเผาถ่าน ซึ่งประชาชนในหลายพื้นที่จังหวัดแพร่ มีอาชีพเผาถ่านกันมานับนาน โดยพบว่าที่พื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่มีประชาชนประกอบอาชีพเผาถ่าน ถึง 89 ครัวเรือน หลังจากที่ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้เผาถ่านช่วยลดการปล่อยควัน หรือหยุดการเผาในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองสูง นายจำลอง กาศสกุล ประธานกลุ่มผู้เผาถ่านตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย บอกว่า ตนเองเมื่อก่อนมีอาชีพรับจ้างส่งถ่านแต่พอระยะหยังไม่มีคนเผาถ่าน จึงผันตนเองมาทำเองได้เกือบ 20 ปี สำหรับช่วงนี้ หลังจากที่ทางส่วนราชการได้เข้ามาขอความร่วมมือให้งดเผาถ่าน ยอมรับว่ามีผลกระทบเนื่องจากหากหยุดเผาถ่านก็จะได้รับผลกระทบทั้งตนเอง คนงานที่ตนเองจ้างมาวันละ 200-300 บาท ก็ต้องไม่มีรายได้ คนเหล่านี้จะเอาเงินไหนมาจ่ายในแต่ละวัน ทางราชการโดยอำเภอเด่นชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ได้เข้ามาแนะนำวิธีการเพื่อลดการปล่อยควันจากการเผาถ่าน คือใช้ไม้ไผ่ยาวมาทำเป็นท่ออุดปล่องควัน เพื่อลดปริมาณค่าฝุ่นที่ออกจากเตาอบถ่าน และสิ่งที่ตามมาคือได้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านซึ่งยังสามารถขายได้อีก แต่วิธีแบบนี้ทำให้การเผาถ่านเสร็จล้าช้า จากเผาปกติใช้เวลา 5-7 วัน เพิ่มเวลาเป็น 10-15 วัน โดยถ่านแต่ละเตาสามารถขายได้ ประมาณ 7-8 พันบาท แต่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ต้องปรับตัวตามราชการแนะนำ ดีกว่าหยุดเผาถ่านไปเลยซึ่งไม่เกิดรายได้ พร้อมให้ความร่วมมือและลดการเผาลง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738