ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:59:10  
ประชาชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดพิธีบวงสรวงเปิดตาน้ำ นำมาใช้เป็นประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดพิธีบวงสรวงเปิดตาน้ำ นำมาใช้เป็นประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดพิธีบวงสรวงเปิดตาน้ำ เตรียมวางท่อนำน้ำมาใช้เป็นประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้

บริเวณห้วยจำผางป่าชุมชน บ้านน้ำฮอก หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประชาชนตำบลบ้านเหล่าร่วมกับคณะสงฆ์นำโดยครูบาพัฒน์ วิสุทธสีโล วัดพระพุทธวิชิตมาร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทำพิธีเปิดตาน้ำ ซึ่งห่างจากบ้านฮอกไปประมาณ 6 กิโลเมตร ชาวบ้านตำบลบ้านเหล่า ได้พัฒนาตาน้ำ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อมาใช้ในระบบประปาของหมู่บ้าน แก่บ้านเหล่าใต้ หมู่ 2 และบ้านน้ำฮอก หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า หลังจากแหล่งน้ำบริโภค อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮอก ประสบภาวะแห้งแล้ง ทำให้ระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถมีน้ำดิบมาทำประปา ทางคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จึงต้องทำพิธีเปิดตาน้ำ ตามความเชื่อโบราณเพื่อบอกกล่าวเจ้าป่า เจ้าเขา ในการขอน้ำใช้ โดยมีการระดมทุนจัดหาวัสดุเช่นท่อน้ำในการเชื่อมน้ำจากตาน้ำที่ไหลจากป่า เข้าไปสู่ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภค-บริโภค และภัยแล้งในปีนี้ จากนั้นคณะประชาชนได้ร่วมกันร่วมปลูกป่า เพื่อให้สภาพต้นน้ำคงความอุดมสมบูรณ์ และร่วมกันพัฒนาสถานที่ เพื่อเป็นแหล่งใช้น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้นแบบระบบนิเวศน์ของตำบลบ้านเหล่า นายสมัย เนื้ออ่อน แกนนำประชาชนกล่าวว่า ในพื้นที่บ้านน้ำฮอก หมู่ 3 นั้นประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้ว จึงต้องใช้น้ำที่ไหลออกจากตาน้ำ ซึ่งมีความสะอาดใส เพราะไหลจากพื้นดินกลางป่า โดยจะมีการวางท่อส่งน้ำไปตามถนนไม่ให้เสียสิ่งแวดล้อม และจำนำน้ำจากตาน้ำไปใช้เป็นประปาหมู่บ้าน เนื่องจากตาน้ำแห่งนี้ ไม่เคยแห้ง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่เดิมประชาชนที่เข้าป่าก็จะอาศัยตาน้ำแห่งนี้มาดื่มกัน /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738