ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:59:58  
จังหวัดแพร่.........เกษตรกรผู้ปลูกไผ่หวาน ขานรับนโยบายไม่เผาต้นแก่ และยังขายสร้างรายได้เพิ่ม
จังหวัดแพร่.........เกษตรกรผู้ปลูกไผ่หวาน ขานรับนโยบายไม่เผาต้นแก่ และยังขายสร้างรายได้เพิ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกไผ่หวาน หรือหน่อไม้เป๊าะ ในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าใจมาตรการห้ามเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นอกจากไม่เผาแล้วยังตัดขายส่งโรงงานทำเนื้อเยื้อกระดาษ สร้างรายได้เพิ่ม

จากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 2.5 และ PM 10 มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนั้น เดิมเกษตรกรผู้ปลูกไผ่หวาน หรือหน่อไม้เป๊าะ ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ริมห้วยแม่สาย ห้วยแม่ก๋อน และห้วยแม่แคม ทุกปีในช่วงฤดูแล้งจะมีการตัดลำต้นที่แก่จัดทิ้ง บางทีก็ทิ้งลงในแม่น้ำส่งผลให้กีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ก็ต้องเผาทิ้ง ทำให้เกิดกลุ่มควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ และจากมาตรการของจังหวัดที่ห้ามเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อลดหมอกควัน และปริมาณฝุ่นในอากาศ ทำให้เกษตรกรเลิกเผาลำแก่ของไผ่หวานที่ตัดออกในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับในปีนี้มีโรงงานมารับซื้อลำไผ่หวานดังกล่าว ในราคาตันละ 600 บาท หรือ กิโลกรัมละ 60 สตางค์ แต่ต้องขนไปขายเอง จึงทำให้ปัญหาการเผาทิ้งหมดไป นอกจากไม่ต้องเผาแล้วยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นำรายได้มาเป็นค่าปุ๋ย ค่าเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำส่งผลให้ลดต้นทุนทางการเกษตรไปด้วย นายอนันต์ เขื่อนพันธุ์ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 46/1 บ้านแม่แคม หมู่ 7 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ บอกว่า เมื่อก่อนลำไผ่ที่ตัดออกนอกจากทิ้งแล้วก็เผาอย่างเดียว นำไปทำไม้ใช้สอยก็ไม่ได้ เพราะลำต้นบางเปราะ เมื่อมีโรงงานรับซื้อจึงเป็นเรื่องที่ดี จะได้เลิกเผาและนำไปขายแทนการเผา /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738