ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:19:13  
ปภ.ฝาง ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อม ป้องกันสาธารณภัย
ปภ.ฝาง ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย  เตรียมพร้อม ป้องกันสาธารณภัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อม ป้องกันสาธารณภัยในโรงเรียน

ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยในโรงเรียน ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน ปลอดภัยจากอัคคีภัยและภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและครู 21 โรงเรียน ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ทำการปกครองอำเภอ สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ศูนย์บริการฝาง บริษัทนิยมพานิช จำกัด ผู้แทนหรือหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 21 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738