ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:51:51  
จัดหางานเชียงใหม่ เตือน อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
จัดหางานเชียงใหม่ เตือน อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ขณะนี้ ไม่มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่แต่อย่างใด ขออย่าได้หลงเชื่อ เพราะอาจทำให้เสียเงินได้

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายรายว่า มีผู้แอบอ้างและปล่อยข่าวเรื่องการเปิดขึ้นทะเบียนสำหรับแรงงานต่างด้าวรายใหม่ พร้อมชักชวนและแจ้งว่าสามารถดำเนินการแทนได้ โดยให้จ่ายเงินเป็นค่ามัดจำการดำเนินการล่วงหน้า ซึ่งมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโดยการจ่ายเงินค่าดำเนินการ ไปแล้วจำนวนหลายราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลและกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายในการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่หรือแรงงานต่างด้าวที่เคยได้รับอนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงแต่อย่างใด จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าได้หลงเชื่อข่าวดังกล่าว เพราะท่านอาจเสียเงินฟรี โดยให้ติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนตัดสินใจดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีการจ้างงาน โดยหากแรงงานต่างด้าวออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบดำเนินการแจ้งออก ภายใน 15 วัน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากงาน จะต้องรีบหานายจ้างใหม่ และแจ้งการเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ ภายใน 15 วัน เช่นกัน มิฉะนั้น แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันและเวลาราชการ โทร. 0-5311-2911-4 หรือ Line ID : @doecmi

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738