ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:25:12  
จังหวัดน่าน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
จังหวัดน่าน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
จังหวัดน่าน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี เพื่อแสดงถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ผู้เสียสละ

ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน นายกองเอกวิบูรณ์ แววบัณฑิต ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีจัดงาน วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562 ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีอยู่ประจำอยู่ทุกอำเภอ รวม 17 กองร้อย โดยจัดพิธีกล่าวปฏิญาณตน และการชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ผู้เสียสละ สำหรับ “กองอาสารักษาดินแดน” ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวม 65 ปี โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิก อส. มีอยู่ 3 ภารกิจใหญ่ คือ ภารกิจตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 เช่นบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก ภารกิจสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชากรรมยาเสพติดและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกำลังสนับสนุนฝ่ายทหารในการป้องกันประเทศ ซึ่งภารกิจในปัจจุบันหรือตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภารกิจทั้งเชิงรุก การประสานงานกิจกรรม ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738