ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:29:32  
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวการเลือกตั้ง ส.ส. นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หรือ ส.ส. ผู้เข้าร่วมมีผู้บริหารสถานีวิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อมวลชน และนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. สำหรับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มี นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชูชาติ สุขสงวน รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ตลอดจนข้อควรระมัดระวังของสื่อมวลชนในการนำเสนอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ที่มีบทลงโทษอย่างสูงทั้งปรับและจำคุก และให้สื่อวิทยุ มาทำหน้าที่ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00น.-17.00น.

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738