ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 15:17:22  
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผลงานทางวิชาการ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กำหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ครู นักเรียนและการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานกิจกรรม สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแสดงผลงานให้ประชาชน ได้รับทราบคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดเปิดงานตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป จัดการแสดงผลงานครู นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม การอาชีพ การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งานเขียน การแข่งขันการแสดงเต้น การแสดงลูกทุ่งสามัคคี การเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานสามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 227

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738