ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 18:35:55  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

วันนี้ (11 ก.พ.62) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังดอยเจดีย์ ภายในมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา พลตรีบัญชา ดุริยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิธรรมราชา ขนาดองค์พระ หน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสมบัติคู่บ้านคู่เมือง ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา ทรงคม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าพลับพลาพิธี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน 1 ต้น ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมี พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาในค่ายเม็งรายมหาราช โดยเน้นตามแนวทาง “ทำดีให้คนดู” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและครอบครัวกำลังพล ได้มาศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง นำมาปฏิบัติจริงภายในหน่วยทหารและเห็นผลสัมฤทธิ์จริงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากแผนงานโครงการเกษตรปลอดภัย โอกาสนี้ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ กราบบังคมทูลรายงานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผันน้ำกก เข้ามาใช้ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ จากนั้น พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 37 ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ของมณฑลทหารบกที่ 37 เริ่มเปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารและตำรวจ ซึ่งกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ถือว่าเป็นทหารพันธุ์ดี เป็นกำลังสำคัญในการนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงไปต่อยอด สามารถถ่ายทอดความรู้ในโครงการให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่นได้จนได้รับการพิจารณารางวัลดังกล่าว

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 511

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738