ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:19:05  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม 46 ปีราชภัฏ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม 46 ปีราชภัฏ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมจัดกิจกรรมในงาน 46 ปีวันราชภัฏ วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์นี้ จัดช้อป กิน ฟิน เพลิน พบกับกิจกรรมมากมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์น 2562 เป็นวันครบรอบ 46ปี วันราชภัฏเชียงราย ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ”
สำหรับการจัดกิจกรรมวันราชภัฏเชียงรายประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30น. จัดเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ CRRU Funrun ครั้งที่ 3 จัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 47 รูป ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 จากนั้น เวลา 09.09น.เป็นต้นไป จัดกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏสดุดี โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใจกันใส่เสื้อชมพู พร้อมจัดแปรอักษรเป็นตัวเลขที่ 14 ปล่อยลูกโป่งสีชมพูกับสีขาวจำนวน 1,400 ลูก จัดขบวนอัญเชิญตราพระราชสัญจกร จัดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มอบรางวัลราชภัฏสดุดี ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นใน 9 สาขา คือสาขาสายสอนดีเด่น สายสนับสนุนดีเด่น สายศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น สายนักวิจัยดีเด่น สาขานักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ที่ทำกิจกรรมดีเด่น สาขาวิทยานิพนธ์ สาขาการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น และสาขาศาสตร์พระราชา นอกจากนี้จัดกิจกรรมให้ ช้อป กิน ฟิน เพลิน ไปกับการจัดจำหน่ายแสดงสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ในงานระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : นายชาคริต สุยะหลาน น.ศ.ฝึกประสบการณ์ สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738