ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 15:47:09  
จังหวัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ระดับจังหวัด และ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ระดับจังหวัด และ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ระดับจังหวัด และ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับมือในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โอกาสนี้ พันเอก ประสาน ไกรสิงห์เดชา รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า กองทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย ร้อยเอก กิตติพงษ์ อวนตะขบ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า เข้าร่วมประชุม เพื่อนิเทศงานแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ด้วย
โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ไฟป่า ภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าจังหวัดพะเยามีจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9 จุด พื้นที่ สปก. 2 จุด พื้นที่เกษตร 4 จุด รวม 22 จุด พร้อมกันนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า รวมถึงการวางแผนในการปฏิบัติการ และป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือด้วย
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 เมษายน 2562 หากพบผู้ฝ่าฝืนต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะค่าฝุ่นละออกขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 และ PM 10 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738