ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:01:21  
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2562
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2562
จังหวัดเชียงราย จัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย

นายประพันธ์ คำจ้อย หัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเดินจงกรม ฟังเทศน์ เปิดให้สักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญ พระบรมสารีริกธาตุ ของดีจาก 18 อำเภอ สำหรับในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันมาฆบูชาเป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ตั้งแต่เวลา 07.30น.ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และเวลา 14.00น.จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มอบรางวัลซุ้มนิทรรศการดีเด่น และจัดเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล 750 ปีเมืองเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 262

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738