ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2562 / 12:50:16  
จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัด ฝึกอาชีพปักผ้าด้นมือให้ผู้ต้องขังชาย สร้างโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพอิสระ
จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัด ฝึกอาชีพปักผ้าด้นมือให้ผู้ต้องขังชาย สร้างโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพอิสระ
จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำกลางเชียงราย ฝึกอาชีพปักผ้าด้นมือให้ผู้ต้องขังชาย สร้างโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพอิสระหลังพ้นโทษ พร้อมมีตลาดรองรับ

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย และนายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังจังหวัดเชียงราย หลักสูตรการปักผ้าด้นมือลวดลายต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขังชาย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำกลางเชียงราย จัดขึ้น ที่เรือนจำกลางเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาสในการมีงานทำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ เป็นการให้โอกาสผู้ที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตนเอง คืนคนดีสู่สังคม โดยการฝึกอาชีพการปักผ้าด้นมือในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ต่อยอดการพัฒนาฝีมือผู้ต้องขังให้สามารถปักผ้าได้ฝีมือประณีตขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาฝีมือ และมีตลาดรองรับ ซึ่งผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกฝนไปประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมภายหลังพ้นโทษ มีผู้ต้องขังชายเข้ารับการฝึกทักษะการปักผ้าด้นมือจำนวน 100 คน
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ และเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

ข่าวโดย : วรางคณา อุ่นบ้าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 364

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738