ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 07:44:10  
กกต.เชียงใหม่ เผยมีความพร้อม 100 % ในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง
กกต.เชียงใหม่ เผยมีความพร้อม 100 % ในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยการจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งกลาง สำหรับใช้เป็นที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง มีความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งกลางสำหรับใช้เป็นที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ขณะนี้การเตรียมการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ ทั้งด้านการจัดเตรียมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมเพื่อซักซ้อมการปฎิบัติ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง อาทิ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน และบัตรเลือกตั้ง ก็มีความพร้อมแล้วเช่นกัน และได้มีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า โดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิจำนวนมาก
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 85,653 คน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งทั้ง 9 แห่ง และหน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ผู้แทนที่ดีไป ไปทำหน้าที่แทนในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.ชม
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738