ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 11:24:49  
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา Kick Off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา Kick Off  โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา Kick Off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Kick Off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดจาก โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าของสุนัขและแมว และประชาชนทั่วไป กว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายอนิรุธ เนื่องเม็ก นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดพะเยา ไม่พบรายงานคนป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดพะเยา แต่มีรายงานการพบโรคนี้ในสัตว์จำนวน 4 จุด ประกอบด้วยในปีงบประมาณ 2560 พบจำนวน 3 จุด (ที่ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง และตำบลจุน อำเภอจุน) ในปีงบประมาณ 2561 พบจำนวน 1 จุด (ที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง) และจากการสำรวจประชากรสุนัขและแมว เพื่อเตรียมความพร้อมจัดสรรวัคซีน สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุมในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ณ ปัจจุบันในพื้นที่ 9 อำเภอ 779 หมู่บ้าน ของจังหวัดพะเยา มีจำนวนสุนัขทั้งหมด 50,724 ตัว แมว 19,807 ตัว รวมสุนัขและแมวทั้งหมด 70,631 ตัว ซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น (ให้บริการฟรี) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์กลุ่มเสี่ยง และการสาธิตแสดงการบังคับ ควบคุมสุนัขในการปฏิบัติงานตรวจค้นยาเสพติด จากกองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 32

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738