ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 11:38:12  
กกต.เชียงราย ประกาศผู้สมัคร ส.ส.จากยอด 237 คน เหลือเพียง 235 คน ขาดการรับรอง 2 คน
กกต.เชียงราย ประกาศผู้สมัคร ส.ส.จากยอด 237 คน เหลือเพียง 235 คน ขาดการรับรอง 2 คน
กกต. ประจำจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ทั้ง 7 เขต ขอเชิญประชาชนชาวเชียงราย ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม2562 นี้

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มี18 อำเภอ มีผู้สิทธ์ออกเสียงประมาณ 8.4 แสนคน แบ่งเขตเลือกตั้ง 7 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวน 7 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 1,932หน่วย ซึ่งกกต.ประกาศรับรอง 235 คน จากผู้สมัครรวม 237 คน จาก 41 พรรค ซึ่งขาดคุณสมบัติ 2 คน คือในเขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลขที่ 15 พรรครวมพลังประชาชาติไทย และเขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขที่ 21 พรรคประชากรไทย สรุปผู้สมัครของเขตเลือกตั้งที่ 1 จาก 34 คนเหลือ 33 คน ส่วน เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัครรวม 35 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัครรวม 34 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 จาก 34 คนเหลือ 33 คน ส่วน เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้สมัครรวม 36 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 6 ผู้สมัครรวม 34 คน และเขตเลือกตั้งที่ 7 ผู้สมัครรวม 30 คน ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว การติดประกาศ สถานที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 7 เขตของจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ และการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00น.-17.00น. ให้มากที่สุด ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ หรือจะเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ได้ทางแอปพลิคเคชัน ฉลาดเลือก หรือ SMART VOTE หรือ ที่ สายด่วน กกต.1444

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738