ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 16:02:54  
เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.1 จุดศูนย์กลางที่ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง
เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.1 จุดศูนย์กลางที่ อ.วังเหนือ  จังหวัดลำปาง
เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.1 แมคนิจูด ความลึก 2 กิ"ลเมตร ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวหลายพื้นที่ในบริเวณ จ.ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และ พะเยา

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง แผ่นดินไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วันนี้ 14 มี.ค.62 เวลา 00.04 น. เมื่อเวลา 00.04 ได้เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่ละติดจูด 19.24 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.63 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 แมคนิจูด ความลึก 2 กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวหลายพื้นที่ในบริเวณ จ.ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และ พะเยา ซึ่งเหตุเกิดจากรอยเลื่อนพะเยาที่พาดผ่าน จ.พะเยา ลำปาง และเชียงราย
อุตุนิยมวิทยาลำปาง ได้รายงานประชาชนการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันนี้ ตั้งแต่ เวลา 00.04 - 10.54 น.เกิดเหตุแผ่นดินไหว จำนวน 13 ครั้ง ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุได้สำรวจตัวอาคารโครงสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแร็ง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุแผ่นดินไหว เฝ้าระวังและติดตามการเกิด แผ่นดินไหว จากกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738