ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 21:12:41  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอจอมทอง ย้ำการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องดำเนินการเชิงรุกจริงจัง

วันนี้ (14 มี.ค. 62) ที่ หอประชุมอำเภอจอมทอง ที่ว่าการอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง นายอำเภอจอมทอง ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่อำเภอจอมทองเข้าร่วมประชุม
        การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเชิงรุกในพื้นที่อำเภอจอมทอง เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกำชับให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งสร้างการรับรู้ในมาตรการห้ามเผาให้เข้าถึงทุกครัวเรือน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข หากพบเห็นการกระทำความผิด ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับหมู่บ้าน ชุมชน ให้ทำสัญญาประชาคมเป็นความตกลงร่วมกันห้ามเผาทุกประเภท ตลอดจนสนธิกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนป้องกันดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการจัดเจ้าหน้าที่ให้ลาดตะเวนดูแลผืนป่าและแก้ไขสถานการณ์ทันที นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ทุ่มเทกำลังกายแรงใจในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ถึงแม้จะทำงานด้วยความยากลำบาก หิว เหนื่อย ต้องเสี่ยงอันตรายมากมาย ก็พร้อมเสียสละ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น
        สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในทุกอำเภอ โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์และมอบหมายสั่งการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจัง นอกจากนั้นยังจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ทดแทนการหาของป่า เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ ด้วย
-----------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 มีนาคม 2562


ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ /ปรัชญา แก้วโกต๊ะ /ณัฏฐวัฒน์ นาคส
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 278

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738