ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 21:44:14  
ปศุสัตว์ลำปางจัด Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562
ปศุสัตว์ลำปางจัด Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจัด Kick Off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (14 มี.ค. 62) นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง การผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมว การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ มีประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการภายในงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้บริการทำหมันสุนัข 26 ตัว แมว 39 ตัว รวม 65 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีก 40 ตัว

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข แมว มีอาการน่าสงสัย ป่วย หรือตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โทร. 054-218127 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 284

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738