ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 07:49:06  
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุน จนท. แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ขณะที่ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุน จนท. แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ขณะที่ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน
สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังคงวิกฤตค่ามลพิษทางอากาศอยู่ในระดับสูง หลายจุดหลายพื้นที่กลางป่าลึกยังพบการลักลอบจุดไฟเผาป่า จนท.หลายหน่วยงานต่างเร่งระดมกำลังเข้าระงับเหตุ "ดยมีหลายภาคส่วนร่วมมอบปัจจัยสนับสนุน หวังให้สถานการณ์คลี่คลาย"ดยเร็ว

ภาพถ่ายบรรยากาศทั่วไปตามจุดต่างๆ กลางใจเมืองลำปางจากกล้องวีดิทัศน์ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในบริเวณรอบๆ เขตพื้นที่ตัวเมืองลำปาง ว่ายังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟจำนวนมาก โดยตลอดทั้งวันทั่วเขตเมืองท้องฟ้าสลัว จนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนวิสัยการมองเห็น โดยในพื้นที่ราบมีระยะการมองเห็นไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และยังได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ด้วย โดยหมอกควันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีบุคคลแอบทำการลักลอบจุดไฟเผาป่า จนได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยละล่องมองเห็นเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่
จากปัญหาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างได้ระดมกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหา ทำการเข้าระงับเหตุดับไฟป่าตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน ส่วนในเขตพื้นที่ตัวเมืองได้ระดมกำลังพลช่วยกันเก็บกวาดขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัชพืช เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงลดโอกาสในการเผา ส่วนหน่วยงานที่มีรถน้ำรถดับเพลิงต่างได้ร่วมกันออกทำสเปรย์น้ำตามจุดพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดค่าฝุ่นละอองในอากาศช่วยบรรเทาปัญหามลพิษในเบื้องต้น อีกทั้งได้นำกำลังฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเขตพื้นที่ป่าที่เป็นจุดเสี่ยง ทำการปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ป่าทุกเส้นทาง ตลอดจนทางหน่วยงานเครือข่ายก็ได้ร่วมกันออกทำกิจกรรมช่วยรณรงค์หยุดเผาในระดับพื้นที่ และร่วมระดมสิ่งของบริจาคเพื่อเป็นปัจจัยมอบสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าด้วย
โดยในส่วนนี้ มีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัท และห้างร้าน ต่างได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้การช่วยเหลือ มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งได้นำสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิเช่น เครื่องเป่าลมชนิดเครื่องยนต์แบบสะพายหลัง ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ถุงเท้า น้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องดื่มชูกำลัง มาบริจาคมอบให้กับทางจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีแรงในการที่จะช่วยกันดับสถานการณ์ไฟป่าลงให้ได้โดยเร็ว ซึ่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะได้มีการนำลงพื้นที่เข้าไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ตามฐานจุดตรวจจุดสกัด และในจุดพื้นที่ป่าที่มีการเกิดไฟไหม้อย่างทั่วถึงต่อไป นอกจากนี้ทางจังหวัดลำปางยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท จาก กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจะได้นำไปใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขอสนับสนุนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้เข้ามาช่วยเหลือบินโปรยน้ำทำการดับไฟทางอากาศ ในบริเวณพื้นที่ป่าที่เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าไปได้ถึงด้วย
ทั้งนี้ สำหรับในส่วนของค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ จ.ลำปาง เช้าวันนี้ (15 มีนาคม 2562) ได้มีรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ จากเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง รวม 4 แห่ง ทั้งในเขตอำเภอเมืองลำปาง และ อำเภอแม่เมาะ ซึ่งได้รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ของจังหวัดลำปาง ว่าได้มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 แห่ง โดยวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองได้ระหว่าง 112 – 145 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งเป็นค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับสีแดง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738