ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 16:02:41  
พลังมวลชนจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง
พลังมวลชนจิตอาสาจังหวัดเชียงราย  ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง
จิตอาสาจำนวนมาก รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมทำความสะอาดบริเวณบ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง ให้สะอาด สวยงาม เพื่อเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ

วันนี้ (15 มี.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมนำมวลชนจิตอาสา ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนนำมวลชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนา เก็บกวาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบบริเวณบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง โดยมี พันเอกพศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 250 คน ร่วมกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ประชาชนชาวเชียงราย จะได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลได้กำหนดวันพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันทุกจังหวัด ในวันที่ 6 เมษายน และพิธีปลุกเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันในวันที่ 8 - 9 เมษายน จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมการจัดพิธีดังกล่าว โดยกำหนดสถานที่ตักน้ำบริเวณบ่อน้ำทิพย์ ที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ เหล่าจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่สาย จำนวน 250 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเชียงราย ได้อาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบบ่อน้ำทิพย์ เพื่อให้มวลชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาบริเวณบ่อน้ำทิพย์ให้สะอาด สวยงาม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และมีส่วนร่วมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกดังกล่าว
บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง อยู่คู่กับวัดพระธาตุดอยตุงมาเป็นเวลา 1,400 ปี ปัจจุบัน น้ำในบ่อน้ำทิพย์ได้ถูกนำไปใช้การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งงานประเพณีสรงน้ำและสักการะพระบรมธาตุดอยตุง และได้นำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา และครบ 7 รอบ 84 พรรษา ด้วย

ข่าวโดย : น.ส.พรประไพ ติวาทิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : น.ส.กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 339

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738