ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 16:27:46  
เชียงใหม่ แนะเกษตรกรไถกลบฟาง ตอซัง ทดแทนการเผา ทำให้โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ
เชียงใหม่ แนะเกษตรกรไถกลบฟาง ตอซัง ทดแทนการเผา ทำให้โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรร่วมใจหยุดการเผา "ดยการไถกลบฟาง ตอซังทดแทนการเผา เพื่อลดภาวะปัญหาหมอกควัน ทำให้สิ่งแวดล้อมอากาศดีขึ้น และเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพด และพืชชนิดอื่นๆ เกษตรกรมักทำการเผาฟางข้าว ตอซังข้าว ซังข้าวโพด หรือเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อความสะดวก ในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกพืชใหม่ในฤดูการผลิตต่อไป และถ้าเป็นไร่อ้อยก็จะเผาเพื่อความสะดวกในการตัดและลดต้นทุนค่าจ้างตัด ทำให้การเผาในพื้นที่การเกษตรมีผลกระทบในหลายๆด้าน นอกจากนี้การเผาในพื้นที่เกษตรยังทำลายดิน ทำให้อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินลดต่ำลงโครงสร้างดินอัดแน่นไม่ร่วนซุยกักเก็บน้ำได้น้อยลง ทำลายน้ำในดิน ความชื้นในดินลดน้อยลง ระบบนิเวศของดินไม่สมดุล เกิดการแพร่ระบาดของโรค และทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ทั้งนี้ เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร ร่วมใจหยุดเผา และสร้างทางเลือกโดยการไถกลบฟาง ตอซังทดแทนการเผา ทำให้โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ หรือจะนำเศษวัสดุการเกษตรผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและทำให้ผลผลิตปลอดภัยได้ เมื่อทุกคนร่วมมือกันหยุดเผา จะช่วยกันลดภาวะปัญหาหมอกควัน ทำให้สิ่งแวดล้อมอากาศดีขึ้น และทำให้เกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.ชม
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738