ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 17:25:39  
17 มีนาคม 2562 อย่าลืม ! เลือกตั้งล่วงหน้า
17 มีนาคม 2562 อย่าลืม ! เลือกตั้งล่วงหน้า
วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 กกต.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งภายในเวลา 08.00 -17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น. ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1,720 คน โดยให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอ และสำหรับผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 3,117 คน โดยให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ณ สถานที่เลือกตั้งกลางตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ ได้แก่ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย และห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง
ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองและข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทางหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (เอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน) ซึ่งได้จัดส่งแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 หรือทางเว็บไซต์ www.khonthai.com และแอพพลิเคชั่น Smart Voteและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร/โทรสาร 0 5361 2878 หรือโทร.สายด่วน กกต. 1444

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738