ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 17:27:05  
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดพระธาตุแสงแก้ว ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดพระธาตุแสงแก้ว  ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน กว่า 800 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำ และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดพระธาตุแสงแก้ว อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันนี้ ( 15 มีนาคม 2562 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมมือร่วมใจกันสร้างฝายชะน้ำประชาอาสา บริเวณสะพานบ้านหนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง และร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระธาตุแสงแก้ว บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนกว่า 800 คน ร่วมกิจกรรม โดยได้มีการแบ่งจิตอาสาออกเป็น 2 กลุ่ม ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระธาตุแสงแก้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการดูแล รักษา ความละอาด ฟื้นฟู แม่น้ำลำคลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 246

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738