ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 18:01:18  
ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562
ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562
ภาคเอกชน มอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562

ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.เกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า รับมอบน้ำดื่มจากนายวิศรุต พิศาล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคเครือข่ายวิศวกรรม– เอไอเอส ภาคเหนือ และคณะ เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ทหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า จะได้มอบน้ำดื่มให้กับชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด และชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควันกองร้อยทหารพรานที่ 36 กองร้อยทหารพรานที่ 35 จำนวน 40 นาย ขอบคุณ ผู้บริหารของเอไอเอส ที่เห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง จัดทำแนวกันไฟ สร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟป่า และร่วมดับไฟในพื้นที่เกิดเหตุ


ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.ชม
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 227

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738