ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 18:42:43  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง คุมเข้มทุกมาตรการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง คุมเข้มทุกมาตรการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง คุมเข้มทุกมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

วันนี้ (15 มี.ค.62) ที่อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่แตง และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เกิดการบูรณาการร่วมกัน เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ ห้ามเกิดไฟป่าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด หากพบการเกิดไฟป่าให้เข้าดำเนินการดับไฟโดยเร็ว รวมถึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างกติกาชุมชน ให้เป็นมาตรฐานในการดูแลปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน ด้าน รองแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมช่วยกัน อย่างจิงจัง ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 251

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738