ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 19:14:10  
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการของนายกรัฐมนตรี นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานหลักในการจัดการที่ดินและให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่า รวมทั้งจัดนิทรรศการและนำบริการต่างๆ ให้แก่ประชาชน ส่วนกรณีมีข่าวสั่งการนายอำเภอให้เกณฑ์คนมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการและพบปะประชาชนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้(16 มี.ค.2562)ว่า จังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายกรัฐมนตรีจะได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและ คทช. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง ต.แม่ทราย อำเภอร้องกวาง จำนวน 156 แปลง เนื้อที่รวม 935 ไร่ ให้กับตัวแทนราษฎรจำนวน 5 ราย และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน จำนวน 407 แห่ง ให้กับตัวแทนชุมชนอีก 5 ชุมชน พร้อมทั้งจะได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดแพร่ อาทิ เมืองสุขภาวะของผู้สูงวัย การแก้ไขปัญหาหมอกควันป่า ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และโครงการหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้จัดบริการจากหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ การเปิดศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้ารับเรื่องร้องทุกข์ การรับชำระค่าไฟฟ้า – น้ำประปา การบริการตัดผม ตรวจสุขภาพ และการรับชำระภาษีรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ พร้อมนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

สำหรับกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่า มีการสั่งการให้นายอำเภอเกณฑ์คนมาร่วมต้อนรับและฟังนายกรัฐมนตรีปราศัยนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเช้าจังหวัดแพร่ได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมประชาชนที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ตลอดจนให้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของจังหวัดแพร่ในมิติต่างๆ ที่ดำเนินการในปี 2562 เพื่อปรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในปี 2563 และปีต่อๆ ไปก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่าย ส่วนที่ได้กำหนดจำนวนคนที่จะมาของแต่ละอำเภอไว้ เนื่องจากต้องการให้ประชาชนจากทุกอำเภอได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และเนื่องจากพื้นที่ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีจำกัด จึงได้แจ้งให้แต่ละอำเภอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมมาไม่เกินจำนวนที่นั่งที่ได้กำหนด

แต่อย่างไรก็ตามหากมีประชาชนที่สนใจเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเองโดยไม่ผ่านทางอำเภอ จังหวัดแพร่ก็ได้เตรียมที่นั่งสำรองไว้อีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้อีกประมาณ 1,000 ที่นั่ง

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 448

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738