ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 19:30:38  
จังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สม"ภช 666 ปี
จังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สม"ภช 666 ปี
จังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สม"ภช 666 ปี

วานนี้(14 มี.ค.62) ที่ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จัดประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และบวงสรวงเทพยดา อารักษ์บ้านอารักษ์เมือง ตามจารีตประเพณี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สมโภชน์ 666 ปี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการทหารตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ครบรอบ 666 ปี วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีอันดีของท้องถิ่น ตั้งแต่โบราณกาล ที่พุทธศาสนิกชน ชาวพุทธ ในพื้นที่ ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ได้จัดขึ้น ทั้งนี้จัดงานระหว่าง 14-20 มีนาคม 2562 โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร พิธีสืบชาตาหลวง การแสดงพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีเวียนเทียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738