ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 20:06:47  
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานและเลือกซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานและเลือกซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ในงาน “บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ บ้านกองงาม ,“งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน 2561 ณ บ้านดอนหลวง และ “งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2561 ณ บ้านหนองเงือก

วันนี้ ( 15 มีนาคม 2562 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง , ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม” ครั้งที่ 9 ,“งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 17 และ “งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมของชุมชนตำบลแม่แรง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม และผลิตภัณฑ์จากผ้าของชุมชนตำบลแม่แรงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชน และจังหวัดมากยิ่งขึ้น
ในปีนี้เทศบาลตำบลแม่แรง ได้กำหนดจัดงาน ทั้ง 3 งาน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งงานแรกคือ “งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม” ครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าวัดป่าเหียง บ้านกองงาม ในงานพบกับการเปิดร้านจำหน่ายผ้ามัดย้อมละผ้าบาติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ของดีบ้านกองงาม และหมู่บ้านใกล้เคียง ชมการสาธิตขั้นตอน กระบวนการผลิตจากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม , การประกวดธิดาบาติก และชมการแสดงแฟชั่นโชว์หนูน้อยบาติก
งานที่ 2 คือ “งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 17 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าวัดดอนหลวง ลักษณะของการจัดงานเป็นแบบ “กาดปื้นเฮือน” จะเป็นช่วงเวลาของการลดราคาสินค้าประจำปี (สินค้าหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง(กาดหมั้ว) ลานขันโตก การแสดงพื้นเมืองจากชาวบ้านและนักเรียนในชุมชน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
และงานที่ 3 คือ “งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก” ครั้งที่ 13 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ลักษณะของการจัดงานจะคล้ายคลึงกับงานที่ 2 แต่เพิ่มเติมในด้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายนาโน ที่หมู่บ้านนี้ได้คัดเลือกให้เป็นแกนนำหลักของเครือข่ายกลุ่มทอผ้าของจังหวัดลำพูน อีกด้วย
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 817

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738