ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 00:18:11  
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง
พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค(ส่วนหน้า) เดินทางตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์พื้นที่ เพื่อติดตามรับทราบผลปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ทำการร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ห้องประชุมส"มสรค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง มณฑลทหารบกที่32 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 32 และพล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งผู้บัญชาการหน่วยงานทหาร ตำรวจ นายอำเภอเขตท้องที่ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงาน และอาสาสมัครภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำข้อมูลรายงานผลเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง

โดยการประชุมได้มีการรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดลำปาง ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายครั้ง ครั้งแรกในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2562 ได้เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในเขตท้องที่ 3 ตำบล คือ ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน, วันที่ 25 ก.พ. 2562 ได้เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในเขตท้องที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ และเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ได้เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเขาดอยพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ก่อนสถานการณ์ไฟป่าจะคลี่คลายและได้กลับมารุนแรงอีกครั้งในบริเวณพื้นที่เขาดอยพระบาท เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2562 โดยการแก้ไขสถานการณ์เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าทำการควบคุมระงับและดับไฟป่าทางภาคพื้นดิน พร้อมขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทั้งของหน่วยงานทหาร และของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาช่วยทำการดับไฟป่าทางอากาศบินโปรยน้ำสนับสนุนการปฏิบัติการทางภาคพื้นดินรวมทั้งสิ้นกว่า 150 เที่ยวบิน และล่าสุดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในจังหวัดลำปางได้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง เริ่มแต่วันที่ 10 มี.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน 15 มี.ค. 2562 ซึ่งได้ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดลำปางลดลง และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นลำดับจนอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สำหรับความเสียหายเบื้องต้น คาดการณ์ว่ามีพื้นที่ป่าได้รับเสียหายจากเหตุการณ์ไฟป่าทั้งหมด ณ ปัจจุบันรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6,630 ไร่
โดยในส่วนด้านการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานถึงแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไข ซึ่งทุกหน่วยได้บูรณาการปฏิบัติการมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อย่างเข้าสู่หน้าแล้ง โดยได้พยามดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผา หรือมีการเผาในพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยการปฏิบัติได้เน้นหลักการทำงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 104 ตำบล ใน 13 อำเภอ
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์สภาพปัญหาที่ทุกหน่วยได้รายงานให้ทราบ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งใน จ.ลำปาง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกล่าวให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ทุกหน่วยได้นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกัน ที่จังหวัดได้วางแนวทางไว้อย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ในส่วนด้านการบริหารจัดการแผน ได้แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และต้องบูรณาการแผนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทางปฏิบัติ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืนทุกหน่วยจักต้องทำการแก้ไขที่ต้นเหตุ เดินหน้าใช้มาตรการเชิงรุกทำการประชาสัมพันธ์เข้าถึงตัวประชาชนชาวบ้านในทุกๆ ชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายของการมีส่วนร่วมโดยอาศัยผู้นำพื้นที่เป็นคนกลางประสาน ทั้งนี้เพื่อทำการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นถึงผลประโยชน์อันน้อยนิดที่ได้จากการเผาป่า แต่ต้องแลกกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738