ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 09:55:24  
กศน.จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส 62
กศน.จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส 62
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาสนับสนุน กกต.พะเยา รณรงค์ให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ทั้งหมด 68 แห่ง ซึ่งมีคณะกรรมการศูนย์ทั้งหมด 10 ศูนย์ และนักศึกษา กศน. ช่วยกันรณรงค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วไปทั้ง 3 เขตในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล พร้อมสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา (กกต.พะเยา) ในการรณรงค์เลือกตั้งคือ การเคาะประตูถึงบ้าน โดยให้คณะกรรมการและนักศึกษากศน.ที่อยู่ในหน่วยงาน เชิญชวนประชาชนตามอาคารบ้านเรือนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีการแจกแผ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการเลือกตั้ง และได้คัดสรรนักศึกษากศน.ไปยังจุดเลือกตั้งตามเขตต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยเป้าหมายของการรณรงค์เลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และมีจำนวนคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

ข่าวโดย : พรนภา มะอุเต็น (นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.พะเยา)
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738