ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 09:58:33  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เตือน ซื้อสิทธิขายเสียงมีโทษตามกฎหมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เตือน ซื้อสิทธิขายเสียงมีโทษตามกฎหมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เตือน ซื้อสิทธิขายเสียงมีโทษตามกฎหมาย เลือกตั้ง ส.ส. 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการซื้อสิทธิขายเสียงถือเป็นบ่อนทำลายการพัฒนาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ได้เงินลงทุนที่ซื้อเสียงคืนกลับมา ส่งผลทำให้ประเทศไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งการซื้อสิทธิขายเสียงถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งผู้ที่ซื้อเสียงและผู้ขายเสียง
โดยความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 101 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน และมาตรา 164 ผู้ใดฝ่ายฝืนมาตรา 95 วรรคสอง มาตรา 96 มาตรา 98 มาตรา 100 หรือ มาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดสิบปี
ทั้งนี้การซื้อสิทธิ ขายเสียง มีผลกระทบต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738