ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 10:15:26  
จังหวัดลำพูน เตรียมจัด 3 งานผ้าพื้นเมืองประจำถิ่นของดีอำเภอป่าซาง ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูน เตรียมจัด 3 งานผ้าพื้นเมืองประจำถิ่นของดีอำเภอป่าซาง ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยว 3 งานใหญ่ ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์และความงามของผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 นี้

ค่ำวันนี้ (15 มีนาคม 2562) ที่บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง และนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน แถลงข่าวการจัดงาน “ตลาดหัตถกรรมผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562” เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชุมชนของ 3 หมู่บ้านในตำบลแม่แรง ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยยองที่สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองยองประเทศเมียนมานานนับกว่า 200 ปี ตำบลแม่แรงจึงมีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ของดีที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดผ้าฝ้ายทอมืออันเลื่องชื่อ ปัจจุบันเป็นที่สนใจและสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนเป็นจำนวนมาก ในปี 2562 นี้ เทศบาลตำบลแม่แรงจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน“ตลาดหัตถกรรมผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน” ขึ้น แบ่งเป็น 3 งานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ ได้แก่ งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม จัดที่บ้านกองงาม ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง จัดที่บ้านดอนหลวง ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2562 และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก จัดที่บ้านหนองเงือก ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2562 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทดลองทอผ้าฝ้ายได้โดยมีชาวบ้านคอยให้คำแนะนำ การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองรูปแบบกาดมั้ว ลานขันโตก ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านและนักเรียนในตำบลแม่แรง รวมถึงการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าทอ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายแห่งล้านนา ด้วยเสียงสะล้อ ซอ ซึง ที่บรรเลงขับกล่อมตลอดทั้งงาน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเดินทางมาเที่ยวงานร่วมสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน วิถีชีวิตที่ยังคงรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่แรง หมายเลขโทรศัพท์ 053-556732-3 ต่อ 0 ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 1267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738