ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 10:18:36  
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บัญชาการปฏิบัติการระดมฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้น ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บัญชาการปฏิบัติการระดมฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้น ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง

เช้าวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการปฏิบัติการตามแผนจะดำเนินการจนสิ้นสุดห้วงวิกฤตของสถานการณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันพอสมควร เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะทำให้มวลอากาศไม่มีการไหลเวียน โดยข้อมูลจุด Hotspot ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงกำหนดวันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม พบจำนวน 171 และจุด Hotspot รวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พบจำนวน 317 จุด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738