ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 10:20:24  
จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานม่วนใจ ปีใหม่เมืองหละปูน 2562 ภายใต้แนวคิด ร่ำเปิงเติงหาอยู่ที่ไหนก็ใคร่มาแอ่ว ม่วนอกม่วนใจปีใหม่เมืองหละปูน
จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานม่วนใจ ปีใหม่เมืองหละปูน 2562 ภายใต้แนวคิด ร่ำเปิงเติงหาอยู่ที่ไหนก็ใคร่มาแอ่ว ม่วนอกม่วนใจปีใหม่เมืองหละปูน
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานม่วนใจปีใหม่เมืองหละปูน 2562 ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562

บ่ายวันนี้ (วันที่ 15 มีนาคม 2562) ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำพูน คณะสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานม่วนใจปีใหม่เมืองหละปูน 2562 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดงานม่วนใจปีใหม่เมืองหละปูน 2562 นี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมร่ำเปิงเติงหา กิจกรรมบนถนนอินทยงยศ ถนนม่วนอกม่วนใจของเมืองลำพูน ขบวนแห่พระรอดของดีเมืองลำพูน และขบวนจากอำเภอต่างๆทั่วทั้งจังหวัดลำพูน การจัดซุ้มของชุมชนหัววัด เครือข่ายวัฒนธรรม มัดมือให้พรของผู้สูงอายุแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการแสดงต่างๆมากมาย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดให้มีการสืบชะตาทานตุงค่าคิง เพื่อเสริมมงคลชีวิต ทานตุงชัยดวงดีมีโชค โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดอยู่ที่ไหนก็ใคร่มาม่วนใจปีใหม่เมืองหละปูน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ที่สนใจมาเที่ยวงานสงกรานต์ลำพูนเสน่ห์เมืองรองที่ต้องลองมาสักครั้ง

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738