ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 11:10:41  
หน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดน่าน จับมือชาวชุมชน ร่วมกันสร้างแนวกันไฟรอบป่าบ้านพี้เหนือ สร้างจิตสำนึก ชุมชนไม่เผา ปกป้องผืนป่า
หน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดน่าน  จับมือชาวชุมชน ร่วมกันสร้างแนวกันไฟรอบป่าบ้านพี้เหนือ  สร้างจิตสำนึก ชุมชนไม่เผา  ปกป้องผืนป่า
หน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดน่าน จับมือชาวชุมชน ร่วมกันสร้างแนวกันไฟรอบป่าบ้านพี้เหนือ สร้างจิตสำนึก ชุมชนไม่เผา ปกป้องผืนป่า

หน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด สำนักงานน่าน โดย นายสรรเพชรญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับชาวบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน กว่า 100 คน ได้ผนึกกำลังร่วมใจทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อใบไม้แห้ง กิ่งไม้ และเศษวัชพืช ที่เป็นตัวเชื้อเพลิง อันจะทำให้เกิดไฟป่า โดยลงพื้นที่รอบบริเวณป่าต้นน้ำห้วยพริกน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ขึ้นเหนือไปทางหมู่บ้านพี้เหนือ รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็น ป่าต้นน้ำสำคัญ คือเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านพี้เหนือ ที่ชาวบ้านจำนวน 240 ครัวเรือน ใช้อุปโภค -บริโภค ทั้งนี้ การทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในในพื้นที่ป่า อีกทั้งยังสร้างการตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากไฟป่าและหมอกควัน ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวงแหนต่อทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738