ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 11:17:37  
กกต.พะเยา เชิญผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปใช้สิทธิตามสถานที่ลงทะเบียนไว้
กกต.พะเยา เชิญผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปใช้สิทธิตามสถานที่ลงทะเบียนไว้
ผอ.กกต.พะเยา เชิญผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปใช้สิทธิ วันที่ 17 มีนาคม 62 ตามสถานที่ลงทะเบียนไว้

นายปรพล ภูตระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และสถานที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ในวันพรุ่งนี้ (17 มี.ค. 62) ซึ่งหวัดพะเยา มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 13,209 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางทั้ง 4 แห่งใน 3 เขตเลือกตั้งประกอบไปด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 2,052 คน ที่อาคาร 99 ปี พระอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 8,319 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 965 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ที่ หอประชุมโรงเรียนดำคำใต้วิทยาคม มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 1,875 คน รวมมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 13,209 คน
ส่วนสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาได้กำหนดให้หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต (ยกเว้น อ.เมือง ที่หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม) ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ทั้งสิ้น 1,472 คน ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา ที่หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 558 คน ส่วนอำเภอแม่ใจไม่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ ที่ว่าการอำเภอเชียคำ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 672 คน, อำเภอจุน ที่ว่าการอำเภอจุน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 126 คน, อำเภอภูซาง ที่ว่าการอำเภอภูซาง มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 32 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 64 คน, อำเภอปง ที่ว่าการอำเภอปง มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 7 คน, อำเภอเชียงม่วน ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 2 คน และอำเภอภูกามยาว ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวน 11 คน โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิตามสถานที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง และหมายเลขประตัวประชาชน 13 หลักไปใช้สิทธิในเวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง 18.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2562 ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด หากมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 147 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738