ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 11:35:42  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ กกต. ย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศ กกต.
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ กกต. ย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศ กกต.
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการตรวจรับบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งที่ศาลากลาง พร้อมทั้งส่งมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง อีกทั้งการอบรมให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. กกต. ย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศ กกต.

เช้าวันที่ 16 มีนาคม 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการตรวจรับบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งที่ศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งส่งมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง อีกทั้งการอบรมให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.
นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ทั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม นี้ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,720 คน โดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ และมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจำนวน 3,117 คน โดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ณ สถานที่เลือกตั้งกลางตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ ได้แก่ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน/ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย และหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองและข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทางหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (เอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน) ซึ่งจัดส่งแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562/ เว็บไซต์ www.khonthai.com และแอพพลิเคชั่น Smart Vote
ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศของ กกต. เรื่องห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง โดยวันเลือกตั้งล่วงหน้า (17 มี.ค. 62) ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด เวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 มี.ค. ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มี.ค. และวันเลือกตั้ง (24 มี.ค. 62) ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด เวลา 18.00 น.ของวันที่ 23 มี.ค. 62 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค. 62 ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามวันเวลาดังกล่าว หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วน กกต. 1444

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 310

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738