ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 11:44:04  
กรมการปกครอง แจ้งอำเภอ เทศบาล ทั่วประเทศเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรมการปกครอง แจ้งอำเภอ เทศบาล ทั่วประเทศเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรมการปกครอง แจ้งอำเภอ เทศบาล ทั่วประเทศเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามที่ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือบัตรมีรายชื่อตัว นามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 และเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งให้สำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น(เทศบาล) เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 16-17 มีนาคม 2562 และในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 23-24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกมาติดต่อทำบัตรในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738